What we do

© 2015 Milestone-Amsterdam       |        Post Production Supervisors       |        info@milestone-amsterdam.com

Als alle beeld- en geluidsopnamen zijn gemaakt, is er nog een lange weg te gaan. Het postproductietraject dat dan begint, maakt of breekt een productie.

Want tijdens de postproductie wordt een ruwe diamant omgetoverd tot kunst.

Bij het postproductieproces komt veel kijken: er moet worden geschakeld tussen alle betrokken partijen, deadlines moeten worden gehaald, en er moet voor worden gezorgd dat het budget niet wordt overschreden. Milestone is er om je te adviseren en alles voor je te organiseren, zodat jij je bezig kan houden met het creatieve gedeelte. Hoewel we als postproductiebedrijf verantwoordelijk zijn voor de fase na het filmen, zijn we het liefst vanaf het begin betrokken. Zo kunnen we onze taken zo goed en efficiënt mogelijk uitvoeren. We denken met je mee en geven je advies - vanaf de preproductie tot aan het moment dat de film in de bioscoop komt.

What we do